Przegląd narzędzi zaawansowanych Excel

Szkolenia Excel od podstaw dają tylko podstawową wiedzę na temat tej aplikacji oraz tego, jak się pracuje z arkuszami kalkulacyjnymi. Czas więc wykorzystać jeszcze bardziej potęgę Excela i poznać zaawansowane narzędzia Excel.

Dla kogo narzędzia zaawansowane Excel?

Zaawansowane narzędzia Excel będą potrzebne każdemu, kto w swoim zakresie obowiązków ma analitykę danych lub musi przedstawiać różne raporty. Największym wyzwaniem to w odpowiedni sposób przekształcić zgromadzony zbiór danych w zestawy istotnych informacji. Dzięki szkoleniu z zaawansowanych narzędzi Excel nauczysz się, jak w efektywny sposób prezentować dane.

Wykorzystywanie funkcji do analizy danych

W ramach szkolenia z przeglądu narzędzi zaawansowanych Excel na wstępie zapoznasz się z najważniejszymi funkcjami Excela, tj. „wyszukaj pionowo”, „jeżeli”, „suma.jeżeli” oraz poznasz ich praktyczne zastosowanie. Dowiesz się też jak powinno wyglądać profesjonalne adresowanie bezwzględne oraz jak ręcznie i automatycznie przypisać nazwy zakresom komórek. Na koniec dostaniesz informację o tym, jak zagnieżdżać funkcje.

Najważniejsze narzędzia analityczne

Po tej części bez problemu sprawdzisz poprawność danych oraz opanujesz scenariusze, czyli jak wygodnie korzystać z wielowariantowych kalkulacji w jednym arkuszu. Bez problemu poradzisz sobie z zaawansowanym sortowaniem i filtrowaniem oraz zastosujesz sumy częściowe. Pozostałe zagadnienia:

  • usuwanie duplikatów,
  • analiza informacji za pomocą funkcji baz danych,
  • konsolidacja danych,
  • korzystanie z opcji „Szukaj wyniku”,
  • rozdzielanie tekstu na wyrazy, czyli „Tekst jako kolumny”,
  • grupowanie danych i autokonspekt,
  • jak przeprowadzać „Szybką analizę”.

Tabele i wykresy przestawne

Tabele i wykresy przestawne do doskonałe narzędzie do odmiennej prezentacji danych w sposób przejrzysty i użyteczny. Dzięki tabelom przestawnym nie naruszamy naszego źródła danych, a jedynie wykorzystujemy dane w nim zawarte. Trener podczas szkolenia opowie o sytuacjach, w jakich powinniśmy używać tabel przestawnych, a w szczegółach zaprezentuje jak:

  • dobierać pola,
  • grupować dane według określonego czasu, liczb czy tekstu.

Czy wiesz jak korzystać z fragmentatora oraz osi czasu? To metody filtrowania danych, aby wyświetlić tylko te, które w danym momencie nas interesują. Na koniec omówienie konsolidacji wielu wykresów oraz wprowadzenie do modelu danych.

Wykres to nie tylko słupki, kreski albo kółeczka

Podczas szkolenia dowiesz się jakie są najnowsze metody formatowania wykresów oraz jak zaprezentować na wykresie dane, które mają różne jednostki albo inne rzędy wielkości. Oprócz podstawowych danych na wykres w sposób automatyczny naniesiesz linię trendu. Nauczysz się też jak tworzyć swój szablon wykresu oraz wykres jednokomórkowy.

Zewnętrzne źródła danych

Nie zawsze możemy uzyskać podstawowe dane od razu w Excelu. Bywa, że niektóre programy czy aplikacje nie mają możliwości eksportowania danych właśnie do Excela. Choć jest to już coraz rzadziej spotykane, to jednak warto znać metody importów danych z zewnętrznych aplikacji takich jak: Microsoft Access, plik tekstowy. W tej części omówione zostaną również zastosowania „Kwerend sieci Web”.

Organizacja i makra

W ostatniej części trener skupi swoją uwagę na tym, jak organizować swoją pracę w programie Microsoft Excel oraz jak w poprawny sposób zabezpieczyć niektóre dane. Zacznie więc od modyfikacji wstążki, zapisywanie układu do pliku, jak zablokować edycję arkuszy i zeszytów oraz jak zabezpieczyć plik hasłem. Zapozna cię też z formatami niestandardowymi oraz jak używać zaawansowanego formatowania warunkowego. W tym ostatnim aspekcie nauczy cię jak budować własne zestawy ikon do formatowania warunkowego.

Zaawansowane narzędzia Excel

Makra? Co to właściwie jest? Na to pytanie oraz jak poradzić sobie z kwestią bezpieczeństwa przy korzystaniu z makr odpowie trener podczas ostatniego bloku szkolenia z przeglądu zaawansowanych funkcji programu Microsoft Excel. Zobaczysz też jak rejestrować i uruchamiać makra oraz jak przypisać makro do buttonów w paskach poleceń.

Zobacz też, czego nauczysz się podczas szkolenia „Microsoft Excel: Siła i wydajność w codziennej pracy„.

Zobacz też: Tutorial „Ciekawe funkcje Excela”